Biến tần Bosch Rexroth VFC3610 mạnh công suất lớn

VFC3610 là dòng biến tần V/F mạnh mẽ có giải công suất lớn của Bosch Rexroth, dải công suất từ 0.4 kW đến 2,2 kW với nguần điện 1 pha 220V Và từ 0.4 KW đến 30,0 KW với nguần 3 pha 380V/480V.