Biến tần Bosch Rexroth VFC 5610

Biến tần Bosch Rexroth VFC5610 là dòng biến tần với thuật toán sensorless Vector mạnh mẽ có giải công suất lớn của Bosch Rexroth, dải công suất từ 0.4 kW đến 2,2 kW với nguần điện 1 pha 220V Và từ 0.4 KW đến 355 KW với nguần 3 pha 380V/480V.